Piskama e dites
Personi më i rrezikshëm është ai i cili dëgjon, mendon dhe vëzhgon.

- Bruce Lee

Burri që ka shpëtuar këtë shpend të vogël ka shkruar: "Derisa po ushqeja kuajt e mi në mëngjesin e Vitit të Ri, vërejta këtë zog të vogël të bllokuar mbi gypin e metalt i cili shërben për nxemje të rezervuarit të ujit, që ai mos të ngrihet. Mbi gypin e saj ishin ngjitur edhe këmbët e vogla të këtij zogu..."

 

 

© 2012 - 2017 Piskama.com
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.
www.fatcow.com