Piskama e dites
Personi më i rrezikshëm është ai i cili dëgjon, mendon dhe vëzhgon.

- Bruce Lee

Në malet perendimore të Mongolisë, një grup i vogël nomadësh vazhdojnë praktikën antike të gjuetisë me shqiponja. Pjesëtarët e fisit Burkitsh janë gjuetarët e mbetur të kësaj gjuetie të cilët po bëjnë ç'mos që kjo traditet të përcillet ndër gjenerata.

 

 

© 2012 - 2017 Piskama.com
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.
www.fatcow.com