Piskama e dites

"NJERËZIT ME PASION MUND TA NDRYSHOJNË BOTËN PËR TË MIRË."


- Steve Jobs

Dronët, përveç që shërbejnë për qëllime të mira, dikush mund t'i keqpërdor ato. Një program policor në Holandë, po trajnon shqiponja që të rrëzojnë drone të dyshimta. Gjithashtu, njoftohet se policia po punon edhe në një mbrojtëse për trupin e shqiponjave, që do t'i mbrojë shpendët nga rotorët më të fuqishëm.

 

Gjuhën me simbole siç duket e kuptojnë të gjithë!

 

Ky gorillë simpatik, në një kopsht zoologjik po shoqërohej me mikun e tij, dhe për ta nervozuar disa herë i tregon gishtin e mesëm. Me sa duket, gorillat e kuptojnë konceptin e gishtit të mesëm.

 

 

© 2012 - 2017 Piskama.com
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.
www.fatcow.com