Piskama e dites
Personi më i rrezikshëm është ai i cili dëgjon, mendon dhe vëzhgon.

- Bruce Lee

Djemtë e njohur nga kanali i Youtube-s Gav dhe Dan kanë kaluar 4 orë duke kurdisur 1.000 kurthe minjësh, dhe pastaj 4 sekonda që të gjitha ato të gjuajnë! E tërë kjo, vetëm e vetëm që ne ta shijojmë këtë video në xhirim të ngadalsuar.

 

© 2012 - 2017 Piskama.com
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.
www.fatcow.com