Piskama e dites
Personi më i rrezikshëm është ai i cili dëgjon, mendon dhe vëzhgon.

- Bruce Lee

Disa nga karakteret kryesore të "meme-ve" në internet, tregojnë për reagimet dhe kohët e vështira që kaluan, derisa i tërë komuniteti online qeshte me ta!

 

© 2012 - 2017 Piskama.com
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.
www.fatcow.com